Polityka prywatności

Kim jesteśmy?


Jesteśmy doświadczonym zespołem w branży IT, media społecznościowe (Social Media) Witamy Cię na portalu KooM.pl


Jakie informacje zbieramy?

Określ rodzaje danych osobowych, które zbierasz, np. Nazwiska, adresy, nazwy użytkowników itp. Należy podać szczegółowe informacje dotyczące: w jaki sposób gromadzisz dane (np. kiedy użytkownik rejestruje się, kupuje lub korzysta z Twoich usług, wypełnia formularz kontaktowy, zapisuje się do newslettera itp.)
jakie konkretne dane gromadzisz za pomocą każdej z metod gromadzenia danych jeśli zbierasz dane od stron trzecich, musisz określić kategorie danych i źródło jeśli przetwarzasz wrażliwe dane osobowe lub informacje finansowe i jak sobie z tym radzisz


Możesz chcieć podać użytkownikowi odpowiednie definicje w odniesieniu do danych osobowych i wrażliwych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Opisz szczegółowo wszystkie cele usługowe i biznesowe, w których będziesz przetwarzać dane. Na przykład może to obejmować takie rzeczy, jak: personalizacja treści, informacji biznesowych lub doświadczenia użytkownika zakładanie i administrowanie kontem prowadzenie komunikacji marketingowej i eventowej przeprowadzanie ankiet i ankiet wewnętrzne cele badawczo-rozwojowe dostarczanie towarów i usług zobowiązania prawne (np. zapobieganie oszustwom) spełnianie wymagań audytu wewnętrznego

Należy pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca. Będziesz musiał rejestrować wszystkie cele, dla których przetwarzasz dane osobowe.

Jaką podstawę prawną mamy do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Opisz odpowiednie warunki przetwarzania zawarte w RODO. Istnieje sześć możliwych podstaw prawnych: zgoda kontrakt uzasadnione interesy żywotne interesy zadanie publiczne obowiązek wynikający z prawa

Podaj szczegółowe informacje na temat wszystkich podstaw przetwarzania i dlaczego. Jeśli polegasz na zgodzie, wyjaśnij, w jaki sposób osoby mogą wycofać swoją zgodę i zarządzać nią. Jeśli polegasz na uzasadnionych interesach, wyjaśnij jasno, jakie one są.

Jeśli przetwarzasz dane osobowe specjalnej kategorii, będziesz musiał spełnić co najmniej jeden z sześciu warunków przetwarzania, a także dodatkowe wymagania dotyczące przetwarzania w ramach RODO. Podaj informacje na temat wszystkich dodatkowych powodów, które mają zastosowanie.

Kiedy udostępniamy dane osobowe?

Wyjaśnij, że będziesz traktować dane osobowe jako poufne i opisz okoliczności, w których możesz je ujawnić lub udostępnić. Na przykład, gdy jest to konieczne do świadczenia usług lub prowadzenia operacji biznesowych, zgodnie z celami przetwarzania. Należy podać informacje na temat: w jaki sposób będziesz udostępniać dane jakie zabezpieczenia będziesz mieć na miejscu jakim stronom możesz udostępniać dane i dlaczego

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?

W stosownych przypadkach wyjaśnij, czy zamierzasz przechowywać i przetwarzać dane poza krajem pochodzenia osoby, której dane dotyczą. Przedstaw kroki, które podejmiesz, aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z Twoją polityką prywatności i obowiązującym prawem kraju, w którym znajdują się dane. Jeśli przekazujesz dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, opisz środki, które zastosujesz, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności danych. Np. Klauzule umowne, umowy o przekazywaniu danych itp.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Opisz swoje podejście do bezpieczeństwa danych oraz technologie i procedury, których używasz do ochrony danych osobowych. Na przykład mogą to być środki: w celu ochrony danych przed przypadkową utratą aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, zniszczeniu lub ujawnieniu zapewnienie ciągłości biznesowej i odtwarzania po awarii ograniczenie dostępu do danych osobowych przeprowadzać oceny wpływu na prywatność zgodnie z prawem i polityką biznesową szkolenie pracowników i wykonawców w zakresie bezpieczeństwa danych zarządzanie ryzykiem osób trzecich poprzez stosowanie umów i przeglądów bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca. Powinieneś rejestrować wszystkie mechanizmy, na których polegasz w celu ochrony danych osobowych. Powinieneś także określić, czy Twoja organizacja przestrzega pewnych przyjętych standardów lub wymagań regulacyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Podaj szczegółowe informacje na temat czasu, przez jaki będziesz przechowywać informacje w związku z każdym celem przetwarzania. RODO wymaga, abyś przechowywał dane nie dłużej, niż jest to uzasadnione. Uwzględnij szczegóły dotyczące harmonogramów przechowywania danych lub zapisów lub łącze do dodatkowych zasobów, jeśli są one publikowane.

Jeśli nie możesz podać konkretnego okresu, musisz określić kryteria, które zastosujesz, aby określić, jak długo przechowywać dane (np. Lokalne przepisy, zobowiązania umowne itp.)

Powinieneś także opisać, jak bezpiecznie usuwać dane, gdy nie są już potrzebne.