SZUKAJ W POSTACH:

O RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)Regiony, w których obowiązuje RODO: EOG i Wielka BrytaniaOpis: rozporządzenie


Portal Koom.pl - oświadcza, że przestrzega zasad RODO.


RODO to europejskie prawo o ochronie danych, które weszło w życie w maju 2018 r. Jego celem jest ochrona danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ma ono zastosowanie do wszystkich żądań reklamy oraz wyświetleń stron wywołanych przez użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Jest kilka sposobów na uzyskanie zgody od użytkowników z regionów, w których obowiązuje RODO, m.in. skorzystanie ze strony „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” w AdSense.Materiały:Informacje o wiadomościach zgodnych z RODONarzędzia ułatwiające wydawcom przestrzeganie zasad RODOWiadomości zgodne z CCPATakie wiadomości są wyświetlane użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych. Zawierają prośbę o zgodę na wykorzystanie danych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów

(California Consumer Privacy Act – CCPA) w związku z wyświetlaniem reklam.Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) – informacjeRegiony objęte ustawą: stan Kalifornia, USAOpis: Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (The California Consumer Privacy Act, CCPA) to nowy akt prawny dotyczący prywatności, który określa różne prawa mieszkańców Kalifornii. Ma ona też zastosowanie do firm prowadzących działalność w tym stanie, które spełniają jedno z kilku kryteriów dotyczących przychodów, przetwarzania danych i innych czynników. Zgodnie z ustawą CCPA sprzedający ma obowiązek umieścić na swojej stronie głównej dobrze widoczny link „Do Not Sell My Personal Information” („Nie sprzedawaj moich danych osobowych”), który umożliwia użytkownikom wycofanie zgody na sprzedaż danych osobowych

(definicje poszczególnych terminów zostały określone w ustawie). Ustawa CCPA dopuszcza również pewne wyjątki w definicji sprzedaży, przez co nie każde przekazanie danych jest uznawane za sprzedaż. W rozumieniu ustawy nie jest nią na przykład przesyłanie danych osobowych do dostawcy usług.


Koom.pl postanawia przestrzegać następujących zasad RODO zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności oraz zasady tzw. RODO (tutaj więcej informacji o rodo: https://koom.pl/site-pages/RODO- określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Koom.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie są
Angelina & Patryk Kosiorek - Koom.pl (family business company) NIP: 9522047399; REGON: 142091832 z siedzibą w Warszawie przy ul. Katiuszy 5 - 04-453 zwanej dalej KooM

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis koom.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.