(PL) Pokój pomiędzy Rosją a Ukrainą - czy to w ogóle możliwe? (RUS) Мир между Россией и Украиной - возможен ли вообще?Mi

(PL) tylko pokój ma sens - ile jeszcze tych zbrodni? тільки мир має сенс - скільки ще цих злочинів?tilʹky myr maye sens - skilʹky shche tsykh zlochyniv? только мир имеет смысл - сколько еще таких преступлений?tolʹko mir imeyet smysl - skolʹko yeshche takikh prestupleniy?(UKR)<3 (RUS) <3 (PL)

Mój apel w celu zakończenia brutalnej wojny!

" Życzę zarówno Rosjanom jak i Ukraińcom szeroko rozumianego pokoju.

Łączy Was wspólna kultura - i nie tylko.

 Opamiętajcie się!

 Trzeba nauczyć się wybaczać jak to zrobił Św.P. Jan Paweł II (Karol Wojtyła), gdy agent KGB chciał go zabić(postrzelił go)

Następnie już do końca nasz papież miał chorobę Parkinsona.

 Znałem wielu Rosjan, którzy byli obecni na stadionie dziesięciolecia i naprawdę byli(są) to fajni ludzie.
 Popieram politykę pokoju i miłości. Mówię (nie!)  agresywnej i morderczej polityce!
Pozdrawiam Rosjan i Ukraińców.
Trzymajcie się tam!
Pozdrawiam,

Patryk Krzyżewski

(Poland/Warsaw/Rembertów/PL)"

---

Моя просьба положить конец жестокой войне!

«Желаю и россиянам, и украинцам мира в широком понимании.

Вас объединяет общая культура - и многое другое.

Помните себя!

Вы должны научиться прощать, как сказал святой П. Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), когда агент КГБ хотел его убить (застрелил)

Потом у нашего папы была болезнь Паркинсона до конца.

Я знал многих россиян, которые были на стадионе в течение десятилетия, и они действительно были (есть) крутыми людьми.
Я поддерживаю политику мира и любви. Я говорю (нет!) об агрессивной и убийственной политике!
Приветствую россиян и украинцев.
Оставайся там!
С уважением,

Патрик Кржижевски

(Польша/Варшава/Рембертув/Польша)"
Moya prosʹba polozhitʹ konets zhestokoy voyne!

«Zhelayu i rossiyanam, i ukraintsam mira v shirokom ponimanii.

Vas obʺyedinyayet obshchaya kulʹtura - i mnogoye drugoye.

Pomnite sebya!

Vy dolzhny nauchitʹsya proshchatʹ, kak skazal svyatoy P. Ioann Pavel II (Karolʹ Voytyla), kogda agent KGB khotel yego ubitʹ (zastrelil)

Potom u nashego papy byla boleznʹ Parkinsona do kontsa.

YA znal mnogikh rossiyan, kotoryye byli na stadione v techeniye desyatiletiya, i oni deystvitelʹno byli (yestʹ) krutymi lyudʹmi.
YA podderzhivayu politiku mira i lyubvi. YA govoryu (net!) ob agressivnoy i ubiystvennoy politike!
Privet·stvuyu rossiyan i ukraintsev.
Ostavaysya tam!


------

Моє прохання припинити жорстоку війну!

«Я бажаю і росіянам, і українцям миру в широкому розумінні.

Вас пов’язує спільна культура – ​​і багато іншого.

Пам'ятайте про себе!

Треба навчитися прощати, як писав святий П. Іван Павло ІІ (Кароль Войтила), коли агент КДБ хотів його вбити (застрелив)

Тоді наш Папа переніс хворобу Паркінсона до кінця.

Я знав багато росіян, які були на стадіоні протягом десяти років, і вони дійсно були (є) крутими людьми.
Я підтримую політику миру та любові. Я говорю (ні!) про агресивну і вбивчу політику!
Вітаю росіян і українців.
Залишитися там!
З повагою,

Патрик Кшижевський

(Польща / Варшава / Рембертув / Польща) "
Moye prokhannya prypynyty zhorstoku viynu!

«YA bazhayu i rosiyanam, i ukrayintsyam myru v shyrokomu rozuminni.

Vas povʺyazuye spilʹna kulʹtura – ​​i bahato inshoho.

Pam'yatayte pro sebe!

Treba navchytysya proshchaty, yak pysav svyatyy P. Ivan Pavlo II (Karolʹ Voytyla), koly ahent KDB khotiv yoho vbyty (zastrelyv)

Todi nash Papa perenis khvorobu Parkinsona do kintsya.

YA znav bahato rosiyan, yaki buly na stadioni protyahom desyaty rokiv, i vony diysno buly (ye) krutymy lyudʹmy.
YA pidtrymuyu polityku myru ta lyubovi. YA hovoryu (ni!) pro ahresyvnu i vbyvchu polityku!
Vitayu rosiyan i ukrayintsiv.
Zalyshytysya tam!
Z povahoyu,

Patryk Kshyzhevsʹkyy

(Polʹshcha / Varshava / Rembertuv / Polʹshcha) "

 

 

 

 


Dextasy

7 Artykuły Posty(ów)

komentarze